Cine suntem

 

In decembrie 2002 a fost fondată de patroni cu firme specializate pe execuţie şi montaj tâmplărie termoizolantă, prima forma de organizare a patronatului - Asociaţia Naţională a Producătorilor de Ferestre, Usi, Fatade si Geam Termoizolator din România (ANPFR).
La data de 26 mai 2004, după 1,5 ani de existenţă ca Asociaţie, a avut loc constituirea celei de-a doua forme de organizare - în Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT) - cu scopul de a reprezenta mult mai bine interesele membrilor săi în faţa organelor abilitate ale statului, potrivit Legii Patronatelor.
 - PPTT este o organizatie a patronilor ce activeaza in domeniul executiei tamplariei si vitrajelor izolante, montajului ferestrelor si fatadelor, a furnizorilor de materiale.
 - PPTT are la momentul actual un numar de 111 companii membre.
 - Membri ai PPTT sunt toate tipurile de companii active în acest domeniu: execuţie şi montaj ferestre, uşi şi faţade cortină, din PVC, aluminiu şi lemn stratificat, execuţie vitraje izolante, furnizori de sistem, furnizori de echipamente de prelucrare, furnizori de feronerie şi accesorii, de materii prime şi materiale pentru montaj, organisme de certificare, s.a.
 - PPTT este membru fondator al Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii - membra UGIR, prin care suntem parteneri de dialog social.
 - PPTT este membru fondator al „Clusterului pentru promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero – Pro-nZEB”.

Obiective principale
 - Sustinerea si apararea intereselor tuturor producatorilor si montatorilor de ferestre, usi, fatade si vitraje izolante in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, atat in plan national, cat si international.
 - Promovarea si dezvoltarea productiei de calitate: a tamplariei, vitrajelor izolante si fatadelor.

Realizari:
1. Contribuţia PPTT la standardizarea naţională, europeană sau internaţională
 - PPTT-ul in calitate de membru al ASRO in CT 122 – “Sticlă pentru construcţii” si CT 318 – “Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii” a avut o contributie efectiva la traducerea in limba romana a SR EN 14351-1:2006 si a amendamentului A1:2010 si SR EN 1279-5:2005 si a amendamentelor A1:2009, A2:2010.
 - CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling; (prin intermediul ASRO participam la lucrarile Comitetului European de Standardizare).
 - Comisia CTS11 - Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
 - Implicat in 2011, la solicitarea MDRT, in actualizarea unui standard de cost pentru lucrarile de tamplarie exterioara cuprinse in programul national de reabilitare termica si in vederea respectarii noilor performante prevazute de modificarile aduse in 2010 la C 107–2005 „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”.
 - A fost acceptat de Consiliul Tehnic Permanent în Construcţii ca partener în diferite activităţi.
 - Reglementări elaborate de PPTT în domeniul tâmplăriei termoizolante: „Normativ intern PPTT – criterii de apreciere a aspectului vitrajelor izolante” si Model de intocmire a unui „Caiet de Sarcini pentru executia si montajul tâmplăriei termoizolante de exterior” (Specificatie tehnică).
 - Elaborarea unui “Ghid de buna practica pentru lucrari de montaj ferestre si usi exterioare”.
 - Monitorizarea legislatiei din aceasta bransa si depunerea propunerilor de modificare la ministerul de resort.
Propuneri actuale pentru modificari legislative si reglementari tehnice:
 - HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
 - Proiect Reglementare Tehnica „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Partea I – Constructii, Indicativ P 118/1- 2016”.
 - Manualul „Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din sticla in constructii, Indicativ C 47 – 86”.


2. Certificarea (atestarea) calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici cu activitate în domeniul tamplariei termoizolante
 - PPTT realizeaza certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici cu activitate în domeniul tamplariei termoizolante. Certificarea reprezinta o recunoastere a competentei acestora in derularea proceselor ce fac obiectul lor de activitate, solicitarea certificarii fiind voluntara.
 - La nivelul companiilor Atestatul Profesional emis de PPTT, recunoscut de partenerii de afaceri pe piaţa internă de profil, certifică existenţa dotării tehnice şi a condiţiilor de lucru necesare obţinerii unor produse de calitate corespunzătoare diverselor utilizări.

3. Specializari, trainig-uri, certificari profesionale pentru angajati
 - Training-uri, organizate de PPTT in parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, dedicate perfecţionării şi specializării angajaţilor cu pregătire superioară tehnică din companii active pe piaţa de tâmplărie termoizolantă.
 - PPTT - autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) ca Centru de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru calificarile:
 - Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice;
 - Confectioner geam termoizolator;
 - Montator sisteme tamplarie termoizolanta.

4. Participare in proiecte cu finantare de la Comisia Europeana si Fonduri Structurale
 - Proiect BUILD UP Skills QualiShell “Schema nationala de calificare pentru forta de munca din constructii pentru realizarea de anvelope de înalta performanta ale cladirilor”.
 - Proiect „Califica-te! Da-ti o sansa la o viata mai buna!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni!.

5. Participarea la targuri si misiuni economice prin Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români din aceasta breasla, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, - in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
 - Prin participare la târguri şi expoziţii de profil si mediatizarea evenimentelor în presa de specialitate se urmăreşte crearea unor noi oportunităţi de afaceri atât pentru firmele membre cât şi între toate firmele active pe piaţă.
 - PPTT a participat la Targul International MADE expo, Milano, 18-21 martie 2015 - impreuna cu firmele expozante, sub pavilionul Romaniei.
 - PPTT, in calitate reprezentat structura patronala, e responsabil cu verificarea documentelor de inscriere ale firmelor participante la Targul International Batimat, Paris, 06-10 noiembrie 2017.

6. PPTT asigură consultanta si asistenta tehnică de specialitate prin comisiile care funcţionează la nivelul patronatului, emite puncte de vedere tehnice pentru situaţii conflictuale în vederea rezolvării acestora pe cale amiabilă.
Obiectivele finale ale tuturor acţiunilor desfăşurate se concretizează în dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de afaceri prin eliminarea concurenţei neloiale şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri pe baze reciproc avantajoase.

7. Activitati principale desfasurate de PPTT, de la constituirea acestuia:
 - Organizarea de conferinte tematice cu subiecte de interes urmate de dezbateri şi discuţii in cadrul targurilor si expozitiilor de constructii: Ambient Expo, Camex si Windoor – Bucuresti si RoWindoor - Brasov sau Adunarea Generala a Membrilor PPTT, etc.
 - Organizarea in 2005 si 2006 a unor dezbateri cu producători,  furnizori  de sisteme  şi autorităţi  în domeniu,  privind condiţiile climatului din România şi aplicarea  prevederilor SR EN 12608 : 2004 în confecţionarea tâmplăriei termoizolante.
 - Organizarea unui ciclu de conferinţe organizate în perioada 2008-2009 în cinci oraşe ale ţării: Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Constanta şi Bucureşti - privind implementarea marcajului CE conform standardului SR EN 14351-1: 2008.
 - Dezbatere organizată de PPTT în noiembrie 2009 cu principalii producători de tâmplărie termoizolantă, furnizori de sisteme, feronerie, accesorii, sigilaturi şi materiale de etanşare, organisme de certificare şi laboratoare de încercări, presa de specialitate, pentru a găsi soluţii cât mai eficiente de aplicare a marcajului CE.
 - Organizarea conferintelor „Solutii si tehnologii noi in domeniul tamplariei termoizolante, vitraje si pereti cortina” in 2010 in doua orase: Bucuresti si Brasov.
 - Programe propuse Guvernului pentru relansarea activităţii în domeniu, în urma crizei economice declanşate în 2009: Programul „Fereastra termoizolantă” si Programul „Rabla”.
 - Participare la Conferinta Mediafax „Talks about constructions”, 4 martie 2010, cu propuneri concrete inaintate Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului cu un program de inlocuire a tamplariei existente ca parte a Programului de Reabilitare termica initiat de MDRT si Ministrului Mediului si Padurilor cu program de inlocuire a tamplariei existente similar programului „Rabla” initiat de MMP.
 - „10 ani de activitate PPTT", Gala festiva cu decernarea de premii si diplome speciale, acordate celor mai importante companii din bransa, 30 octombrie 2012.
 - Organizarea seriei de conferinte „Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei” in 2016 in trei orase: Cluj-Napoca, Iaşi şi Bucureşti.

Activitati propuse pentru anul in curs, 2017
 - Organizarea seriei de conferinte „Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei” in 2017 in trei orase: Cluj-Napoca, Iaşi şi Bucureşti.
 - Workshop-uri adresate producatorilor de tamplarie PVC si aluminiu, producatorilor de vitraje izolante.
 - "15 ani de activitate PPTT", Gala festiva cu decernarea de premii si diplome speciale companiilor cu rezultate deosebite.

8. Menţinerea legăturilor cu organisme similare din spaţiul Uniunii Europene
PPTT a stabilit relaţii de colaborare cu asociatii similare din Ungaria A.M.I.T., Germania V.F.F. şi Franta FFPV.
Începând cu anul 2003, Preşedintele Asociaţiei similare din Ungaria, Dl. RAJMUND PROHAYSKA, a venit de mai multe ori în Romania şi a avut multiple contacte cu conducerea PPTT, furnizându-ne informaţii deosebit de utile pentru bunul mers al Patronatului.
În anul 2004, cu ocazia expoziţiei de la Düsseldorf, conducerea Patronatului a avut o întâlnire de lucru cu conducerea Asociaţiei similare din Germania, condusă de dl. Preşedinte FRANZ HAUK. Cu această ocazie s-au pus bazele aderării Patronatului la Organizaţiile de profil din Uniunea Europeană.

PREZENTARE PPTT