Mod de acordare a Atestatului Profesional

Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de acordare a „Atestatului Profesional” va fi efectuată de „Comisia tehnică de atestare profesională” (C.T.A.T.). Comisia va fi formată din directorul executiv si secretarul general, reprezentanti ai PPTT și un membru al Consiliului Director.
Comisia a fost aprobată de Consiliul Director în sedinta din data de 10 noiembrie 2016.
În urma cererii făcute de către o companie, a chestionarului completat, directorul executiv stabilește de comun acord cu societatea data la care se va efectua vizita de verificare.
Dacă societatea verificată îndeplinește criteriile stabilite și întrunește cumulativ minim 240 puncte, din care:
·         130 puncte pentru cerinte ale Spatiului de productie
·         50 puncte pentru Personalul de productie
·         60 puncte pentru Criteriul de calitate
C.T.A.T. prezintă în prima ședință a Consiliului Director „Recomandarea pentru atestare”, care în urma analizei hotărăște, prin vot, acordarea sau nu a „Atestatului Profesional”.
Dacă societatea verificată nu îndeplinește criteriile, întocmește un „Proces verbal cu recomandări” și stabilește împreună cu conducerea societății solicitante, un termen de reluare a procedurii, care nu va fi mai mic de 3 luni. Taxa pentru o nouă verificare va fi de 50% din taxa inițială, dacă următoarea cerere se face într-un termen de maxim 6 luni de la vizita de verificare.
Programarea vizitelor de verificare se face astfel încât durata dintre cerere și vizita să nu fie mai mare de 30 zile.
Atestatul Profesional este valabil 3 ani.
Cheltuielile de deplasare: carburanți, cazare vor fi acoperite de societatea solicitantă printr-o sponsorizare a P.P.T.T. sau pe baza de factura emisa de patronat.
Nota! Pentru companiile care asigura cazarea celor 2 reprezentati ai C.T.A.T., pe cheltuiala firmei, nu se percep cheltuieli cu cazarea.
Pentru transportul cu autoturismul se percepe un tarif 0,5 lei/km fara TVA.

Tarifele pentru prestația efectuării verificării inclusiv atestare sunt:

 
Societăți nemembre ale PPTT
(nu se percepe TVA)
Societăți membre ale PPTT
(nu se percepe TVA)

Cifra de afaceri

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000  -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000  -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Producție tâmplărie din PVC

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție tâmplărie din aluminium si pereti cortina

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de tâmplărie din lemn

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de geam termoizolant

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR


Atestatul se acordă pentru fiecare tip de producție în parte.
P.P.T.T. va publica periodic lista societăților care au primit „Atestatul Profesional”.
 
Reinnoirea Atestatului Profesional se face pentru o perioada de trei ani, prin solicitare adresata la patronat. Aceasta procedura este facuta in baza unui raport de reevaluare pe baza documentelor transmise de societatea dumneavoastra.
Tariful perceput in acest sens pentru membrii si nemembrii ai PPTT este de 100EUR/tip de productie.
La reinnoirea Atestatutului Profesional vizita de verificare este facuta de un singur membru al C.T.A.T.

A. Criterii punctaj pentru acordare Atestare Profesionala

B. Regulament Atestare Profesionala

C. Documente pentru obtinere Atestare Profesionala·        
- anexa_1.doc (Documentele ce insotesc scrisoarea de intentie)
- anexa_2.doc (Chestionar de evaluare)
- anexa_3.doc (Documente necesare, cerute in anexa 2)
- anexa_4.doc (Plan evaluare)

D. Documente reinnoire Atestat Profesional
- reinnoire_atestat_profesional.doc
- cerere_reinnoire_atestat_profesional.doc

E. Companii care au obtinut Atestatul Profesional

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți datele de mai jos pentru a primi noutățile din domeniul tamplăriei termoizolante direct pe email

Top