HOTĂRÂRE nr. 1231 din 1 octombrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997

Conducerea și asigurarea calității constitue o componentă principală a sistemului calității în construcții și reprezintă o parte sepmnificativă a funcției generale de conducere într-o unitate.
Conducerea și asigurarea calității în construcții stabilesc și transpun în fapt politica în domeniul calității, prin activități prestabilite și sistematice, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea și garantarea calității cerute prin reglemantări tehnice ți clauze contractuale, în condiții raționale de cost și termen, și să ofere încredere în capacitatea agentului economicsau a persoanei juridice respective