Legea securității și sănătății în muncă

Legea stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.
Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, publice sau private. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor.