Reglementarea Tehnica Mc001/2022 a fost publicata in Monitorul Oficial

În data de 17 ianuarie 2023 a apărut în Monitorul Oficial nr. 46 Ordinul MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022".

Cunoscută specialiștilor simplu ca ”Mc001”, versiunea revizuită a reglementării include numeroase noutăți tehnice care vor intra în vigoare treptat.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, elaborată de un grup de experți dintr-un consorțiu condus de Universitatea Tehnică de Construcții din București, va sta la baza schimbării de paradigmă în domeniul construcțiilor de clădiri, ajutând deopotrivă toți actorii importanți: autorități centrale și locale, auditori energetici pentru clădiri și proiectanți, executanți și, poate în primul rând, beneficiari.

La realizarea versiunii revizuite a reglementării tehnice Mc 001-2022 alături de echipa elaboratoare un aport important a avut și PPTT, mai concret în stabilirea valorilor minime pentru coeficienții de transfer termic.

Reglementarea precizează documentele care trebuie prezentate de constructori în diferite faze ale proiectării sau în vederea recepționării clădirilor noi (obligatoriu încadrate în categoria NZEB-clădiri cu consum de energie aproape de zero), respectiv a celor existente care se renovează.

Formatul și conținutul noului CPE-certificat de performanță energetică, ușor de digitalizat, sunt în acord cu noile standarde europene și cu prevederile directivei de performanță energetică a clădirilor (EPBD), anticipând și o parte din efectele revizuirii acestei directive, așteptate în 2023.

Exigențele tehnice impuse de Mc001 vor contribui substanțial la îndeplinirea angajamentelor actualizate ale autorităților naționale (a se vedea Hotărârea nr. 1076/2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030), și anume de a obține pentru sectorul clădirilor o reducere substanțială a consumului de energie finală și a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv o creștere a procentului privind energia consumată din surse regenerabile până în 2030, iar ulterior o decarbonare a acestui sector până în 2050.

Metoda de calcul energetic din Mc001/2022, mai complexă decât cea din Mc001/2006 pe care o înlocuiește, este de tip modular, putând fi aplicată atât pentru situația unui apartament evaluat energetic independent (CPE de apartament), cât și pentru clădiri echipate cu sisteme complexe de instalații. Specialiștii vor putea utiliza încă din faza de proiectare Mc001 pentru conformarea clădirilor noi NZEB, fiind definit și procesul de verificare în diferite faze ale realizării unei clădiri noi sau renovării energetice a unei clădiri existente. Este detaliat cuprinsul unui raport de conformare energetică sau al unui raport de audit energetic, sunt precizate piesele dintr-un dosar de certificare energetică, sau dosar de auditare energetică.

Pe baza noilor exigențe tehnice incluse in Mc001/2022 (obligativitatea ventilării mecanice a clădirilor nerezidențiale noi sau care se renovează, obligativitatea încadrării clădirii în limite maxime de consum de energie primară ș.a.m.d.), constructorii vor putea accepta mai ușorsoluțiile tehnice pentru NZEB oferite corect de proiectanți. Iar pe de altă parte, constructorii vor putea în final oferi beneficiarilor clădiri foarte performante energetic, în care calitatea mediului interior să fie asigurată, indiferent de condițiile exterioare climatice.

Clădirile construite după noua reglementare Mc001 vor consuma mult mai puțină energie, deci facturile pentru energie electrică și termică vor fi substanțial mai mici. Diminuarea facturilor la energie va fi cu atât mai mare cu cât procentul minim admis de 30% privind energia consumată din surse regenerabile, va fi depășit. De asemenea, toate materialele de construcții și echipamentele de instalații utilizate vor fi mai sustenabile, mai fiabile și mult mai atent puse în operă, avantajele fiind cuantificate nu doar până la momentul predării la cheie a investiției, ci pe întreaga durată de viață a clădirii, conform conceptului de "cost global optim".

Attachments:
Download this file (Mc_001-2022_-_Metodologie_calcul_performanta_energetica_caldiri.pdf)Mc001/2022[ ]9832 kB
Download this file (Ordinul-16-2023-m-of-46-din-17-ian-2023.pdf)Ordinul MDLPA nr. 16/2023[ ]44 kB