Autentificare membrii PPTT

Utilizator *
Parolă *
Ține-mă minte

Legi, hotărâri și ordine

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții

Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Exigențele privind calitatea instalațiilor și a echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente...

Ordinul MT cu privire la normativul NP 102

Prezentul normativ se referă la fațadele ușoare ale construcțiilor, cunoscute sub denumirea de "sisteme de pereți cortină", care sunt utilizate pentru închiderile totale sau parțiale ale acestora. Acesta stabilește exigențe de proiectare și de montaj a pereților cortină vitrați, în condițiile satisfacerii cerințelor de calitate prevăzute în următoarele documente oficiale: Legea nr. 10/1995 - Legea calității în construcții; Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 (Anexa 3; categoria...

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006. Conține obligațiile pe care le au angajatorii în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în munca și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale. Prezenta hotărâre stabilește, printre altele,  cerințele minime pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere și/sau unitate...

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți adresa de email pe care doriți să primiți noutățile din domeniul tamplăriei din PVC, lemn sau aluminiu cu geam termoizolant

Prin abonarea la newsletter declar ca sunt de acord cu politica de confidențialitate PPTT