EN 14351:2006/+A1:2010 definește clar aplicarea ITT in cascadă

Continuând practica de a susține implementarea într-un timp cât mai scurt a versiunii în limba română a standardelor europene din domeniul specific al executiei și montajului de ferestre, uși și fatade cortină, PPTT a inițiat și finalizat traducerea proiectului de amendament pentru standardul european armonizat EN 14351-1:2006/+A1:2010. elaborat în cadrul CEN TC 33 și aflat în prezent în curs de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE); amendamentul va intra în vigoare la data publicării.

Obiectul principal al acestui amendament îl constituie precizările și detaliile privind capitolul 7 – Evaluarea conformității – respectiv ITT în general (cap. 7.2) și ITT “ în cascadă”(cap.7.2.5) precum și CPF (cap.7.3) și modul de realizare a documentației necesare.

Traducerea modificărilor cuprinse în amendament a fost transmisă de arh. Anca Popa către Comitetul Tehnic 318 din ASRO în vederea elaborării versiunii oficiale în limba română, care va fi astfel disponibilă la aceeași dată cu intrarea în vigoare a versiunilor oficiale engleză, franceză și germană. Vom transmite în timp util tuturor celor interesați data de la care aplicarea prevederilor SR EN 14351:2006/+A1:2010 va deveni obligatorie, eliminând astfel posibilitatea interpretărilor limitative ale standardului elaborat în 2006.