Exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului de Siguranță la foc P 11899

Asigurarea condițiilor corespunzătoare îndeplinirii cerinței de calitate a construcțiilor. "siguranța la foc" constituie o amplă și importantă activitate în care sunt implicate condițiile specifice siguranței la foc a construcțiilor, precum și unele aspecte ale celorlalte cerințe de calitate statuate de Legea nr. 10/1995.
Pentru îndeplinirea exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor este necesară abordarea sistemică a condițiilor generale și specifice de performanță a fiecărei construcții, având în vedere tipul acesteia, destinațiile și funcțiunile respective, precum și modul de realizare, diferențiat pentru clădiri civile (publice), de producție și/sau depozitare, precum și cu funcțiuni mixte.