Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor

Prezentul normativ se referă la calculul termotehnic, pentru timpul iernii, al tuturor elementelor de construcție ale clădirilor, cu excepția elementelor de construcție în contact cu solul și înlocuiește în totalitate STAS 6472/389 "Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor". Prevederile prezentului normativ se aplică la elementele de construcție care delimitează spațiile încălzite ale clădirilor de locuit, socialculturale și industriale. Prevederile normativului se utilizează și la elementele de construcție care delimitează spațiile neîncălzite, în scopul determinării temperaturii interioare a acestor spații, pe baza unui calcul de bilanț termic.