Centru PPTT partener in proiecte

1. Proiect „Califică-te! Dă-ţi o şansă la o viaţă mai bună!”
Pagina proiectului: cursuri-calificare.fdpsr.ro
PPTT a fost partener in proiectul strategic „Califică-te! Dă-ţi o şansă la o viaţă mai bună!”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! - POSDRU/164/2.3/S/137877, implementat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor  împreună cu filialele sale de la Arad şi Cluj, în parteneriat cu Patronatul Societăţilor de Constructii, în regiunile  Bucuresti-Ilfov, Vest si Nord-Vest pe o perioadă de 18 luni.
In cadrul acestui proiect Centrul de Evaluare Competente din cadrul PPTT a realizat evaluarea competentelor profesionale pentru angajatii din domeniul executiei tamplariei termoizolante si a vitrajelor izolante in perioada iulie 2014 - iulie 2015.
In cadrul proiectului s-au derulat procese de Evaluare a competentelor profesionale, dobândite pe alte căi decât cele formale, pentru calificarile:
o   Confectioner geam termoizolator;
(angajati: 25 din Bucuresti-Ilfov; 12 din Cluj-Napoca)
o   Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice;
(angajati: 75 din Bucuresti-Ilfov; 13 din Cluj-Napoca; 25 din Timisoara)
In intervalul 17 iulie 2014 – 16 iulie 2015, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara au fost realizate un numar de 150 evaluari de competente, din care:
·         Confectioner geam termoizolator: 37 angajati;
·         Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice: 113 angajati.
 
2. Proiect BUILD UP Skills QualiShell
Pagina proiectului: http://www.iee-robust.ro/qualishell/rezultate.php
PPTT a fost partener in proiectul BUILD UP Skills QualiShell – “Schema natională de calificare pentru forta de muncă din constructii pentru realizarea de anvelope de înaltă performantă ale clădirilor”, ce s-a derulat în perioada octombrie 2013 - iulie 2015, în cadrul Pilonului II al actiunii Build-Up Skills, parte a Programului Uniunii Europene Intelligent Energy Europe.
 
In cadrul proiectului, PPTT s-a implicat in dezvoltarea mecanismelor pentru asigurarea valorificării continue a competentelor profesionale. In acest sens Centrul de Evaluare si Certificare din cadrul PPTT a dezvoltat setul de instrumente de evaluare a competentelor profesionale dobândite în context nonformal sau informal pentru calificarea “Montator sisteme tamplarie termoizolanta”.
 
Materiale dezvoltate de PPTT in cadrul proiectului:
  1. Curriculum curs formare profesionala - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta
  2. Standard pentru educatie si formare profesionala "Montator sisteme de tamplarie termoizolanta"
  3. Manual de curs
  4. Ghid pentru formatori
  5. Suport de curs
  6. Ghid pentru examinatori
  7. Brosura - servicii informare, suport si monitorizare - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta
  8. Setul de instrumente de evaluare a competentelor profesionale dobândite în context nonformal sau informal pentru calificarea “Montator sisteme tamplarie termoizolanta”
Experienta dobândită în elaborarea instrumentelor de evaluare, derularea proceselor de evaluare si organizarea activitatii centrului constituie o sursă utilă de bune practici în domeniul evaluării de competente profesionale ce poate fi valorizată prin aceste proiecte.
 
 
Secretar General
Ing. Ligia Florea