Ce alegem? PVC, aluminiu sau lemn statificat?

Stabilirea materialului din care urmează să se execute tâmplăria la o casă, apartament, magazin sau sediu de firmă, constituie pentru mulți clienți o dilemă.
Clientul primește sfaturi de la arhitecți, constructori, vecini sau chiar producători de tâmplărie care nu întotdeauna sunt suficienți de avizați. Pe de altă parte, unele sfaturi au în "spatele" lor diverse interese care pot induce în eroare clientul.

Pe lângă o serie de cerințe tehnice, cum ar fi rezistența la vânt, siguranța omului sau diverse norme de proiectare și execuție, tâmplăria trebuie să îndeplinescă o serie de cerințe care privesc ușurința utilizării, întreținerea ulterioară și eventualele probleme legate de exploatarea în timp.Trebuie să precizez că aproape orice tâmplărie poate fi realizată din oricare din materialele: PVC, aluminiu sau lemn stratificat și, la început, clientul poate fi mulțumit.

Pentru a veni în sprijinul clienților, am încercat în tabelul 1 să prezint gradul de satisfacere de către PVC, aluminiu și lemn stratificat a unor cerințe care sunt importante din punct de vedere al utilizatorului tâmplăriei. Pe lângă cele trei tipuri de material, mai există și variante combinate cum ar fi aluminiu-lemn,
aluminiu-PVC. Pentru acestea nu am avut suficiente informații pentru a le putea analiza.

Aprecierile au la bază diverse documentații tehnice dar și experiența de peste 15 ani a colectivului de specialiști din cadrul grupului de firme Melcret Iași și se referă la tâmplăria exterioară. La stabilirea cerințelor și a comportamentului am avut în vedere zonele de câmpie și de deal din țară unde temperatura maximă medie a lunii celei mai calde depășește 22oC. În celelalte zone, de munte, unele aspecte se schimbă.

 Durata de viață este o cerință la care aluminiul este de departe în frunte și asta pentru că pe măsura trecerii timpului aluminiul se durifică. PVC-ul înfoliat cu imitație lemn a primit un calificativ slab pentru că nici un furnizor serios de profile din PVC din România nu dă garanții la acest tip de material.

 Izolarea termică: PVC-ul a primit calificativele cele mai bune, cel maxim fiind pentru profilele cu 5 – 6 camere de izolare. Aluminiul fără ruperea punții termice poate fi utilizat la exterior doar atunci când încăperile nu sunt încălzite (garaj, case scări) sau circulația este foarte intensă.

Ponderea suprafeței vitrate în totalul suprafeței de tâmplărie este importantă atunci când dorim să pătrundă mai multă lumină. De exemplu, la o fereastră cu înălțimea de 1500 mm și lățimea de 900 mm, suprafața de geam la o tâmplărie din aluminiu este cu peste 22% mai mare decât la o tâmplărie din lemn stratificat. Pe lângă aceste lucru, trebuie precizat că pierderile de căldură prin geamurile termoizolatoare cu sticlă de joasă emisivitate sunt de 1,1 – 1,4 W/mpoK față de numai 1,6 – 1,7 W/mpoK prin lemnul stratificat de 70 mm.

La greutate, calificativele maxime le obține aluminiul. Greutatea este importantă la ferestrele cu foi mobile mari și, mai ales, la uși.

 Rezistența la agenții atmosferici este o cerință la care PVC-ul imitație lemn datorită problemelor care apar la expunerea la soare a obținut un calificativ mai slab. Lemnul stratificat are, de asemenea, un calificativ slab datorită rezistenței scăzute la umiditate și la expunerea la soare.

Dilatarea profilelor, la diferențele de temperatură de la vară la iarnă sau în timpul iernii de la exterior la interior, poate aduce inconveniente atât în zona îmbinării tocului cu zidăria, dar și în cazul foilor mobile de la ferestre și uși. Din această cauză, PVC-ul imitație lemn, care are un coeficient de dilatare de 2,4 mm/m, a obținut punctajul minim.

Alegerea culorii preferate este o cerință care poate fi satisfăcută relativ ușor la aluminiu deorece există în țară vopsitorii care au pe stoc o paletă mare de culori sau pot aproviziona relativ ușor orice culoare din paleta de culori RAL. La PVC există posibilitatea alegerii dintr-un număr relativ restrâns de culori atât la nuanțe RAL, cât și la imitație lemn. La aluminiu imitație lemn există pe piață o ofertă destul de largă de esențe de lemn și, la nevoie, se poate comanda una specială. Lemnul stratificat se realizează din câteva esențe care pot fi vopsite în nuanțe diferite.

Păstrarea aspectului exterior o perioadă de peste 15 ani este o cerință care este îndeplinită cel mai bine de aluminiul vopsit în diverse culori. PVC-ul alb, datorită faptului că în timp își schimbă ușor culoarea spre gri sau bej, a primit calificativul satisficator. Lemnul stratificat, în funcție de tipul vopselelor folosite, trebuie revopsit după 3 – 7 ani.

Întreținerea ulterioară: la această cerință am avut în vedere în mod deosebit ușurința ștergerii și spălării tâmplăriei. Dacă la aluminiu și PVC singura grijă este să nu spălăm cu materiale care să atace plasticul sau vopseaua, la lemn, așa cum am arătat anterior, vopseaua se deteriorează după un număr de ani îngreunînd întreținerea tâmplăriei.

Cerința privind posibilitatea realizării ferestrelor cu arcade, deși este o cerință tehnică, am inclus-o în această analiză deoarece este importantă la alegerea tipului de material. Astfel, dacă avem de făcut o fereastră curbată din lemn, vom găsi până la urmă un atelier care să o realizeze. Dacă fereastra trebuie să fie din aluminiu, trebuie verificat dacă se poate curba la raza necesară. În schimb, la PVC, chiar dacă profilul se poate curba, acesta nu va mai avea armătura de oțel, obligatorie la orice tîmplărie din PVC.

Pe lîngă cerințele prezentate, trebuie avute în vedere forma și mărimea tâmplăriei, poziția față de punctele cardinale, amplasarea în raport cu direcția și intensitatea vântului, condițiile de praf din zonă, sursele de zgomot, cine utilizează tâmplăria, la ce încăperi se pune, sistemul de încălzire și alte asemenea "amănunte",

Prin  prisma utilizatorului este important de știut dacă aceștia sunt, de exemplu, copii. În acest caz, foile mobile ale ușilor și ferestrelor ar trebui să fie cât mai ușoare și mânerele să fie accesibile acestora.

La fel de important este și dacă utilizatorul este proprietarul clădirii sau dacă tâmplăria este utilizată de alte persoane: studenți, elevi, bolnavi, clienți sau salariați. În cazul în care accesul la tâmplărie este public, proprietarul va trebui să aleagă acele variante care să reziste mai bine atât din punct de vedere mecanic și funcțional, dar și al păstrării aspectului tâmplăriei un timp îndelungat.

Din punctul de vedere al proprietarului, este important ca tâmplăria să îndeplinescă o serie de cerințe cum ar fi: o izolare termică și fonică bună, rezistență la intemperii, să se întrețină cât mai ușor, să-și păstreze aspectul timp îndelungat și, în general, să aibă o durată de funcționare cât mai mare cu costuri de întreținere minime.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, prezentăm în tabelul 2 o comparație pentru diverse tipuri de tâmplărie execuate din PVC, aluminiu și lemn stratificat, privind comportamentul tâmplăriei prin prisma interesului proprietarului.

Pentru alegerea corectă și în cunoștință de cauză a materialului cel mai potrivit este necesară analiza fiecărei poziții de tâmplărie prin prisma tuturor aspectelor.

Astfel, din punct de vedere al efectelor razelor solare asupra tâmplăriei, aluminiul se comportă excelent spre deosebire de PVC-ul înfoliat imitație lemn pe care nu îl recomand în această situație. Din punct de vedere al pierderilor de căldură la ferestre de exterior, aluminiul fără ruperea punții termice este nesatisfăcător dar tâmplăria din PVC imitație lemn obține un calificativ de excelent.

Tâmplăria expusă ploilor și depunerilor de zăpadă executată din aluminiu sau PVC rezistă excelent spre deosebire de cea executată din lemn stratificat la care pot să apară probleme, în timp, pe la îmbinări.

Tâmplăriile de dimensiuni mari executate din aluminiu nu vor avea probleme, spre deosebire de tâmplăria din PVC, la care, pe lângă rezistența la vânt inferioară, datorită coeficientului mare de dilatare pot apare probleme la îmbinarea dintre toc și perete, între toc și foaia mobilă și, dacă montajul este defectuos, chiar încovoieri de profile (mai ales la tâmplăria din PVC imitație lemn). De asemenea, la tâmplăriile de dimensiuni mari trebuie avută în vedere și greutatea. Dacă la aluminiu care este cel mai ușor, sistemele de îmbinare la colțuri sunt mecanice, la PVC îmbinarea este prin topire la cald dar armătura de oțel nu poate fi sudată. Tâmplăriile mari din lemn, pe lângă faptul că sunt foarte grele, datorită agenților atmosferici nefavorabili se pot deforma în timp rezultînd probleme la etanșarea foilor mobile.

Ușile exterioare pentru trafic intens executate din aluminiu fără rupere termică au un comportament excelent dacă, bineînțeles, au fost alese profilele potrivite. Ușile din aluminiu cu ruperea punții termice sunt ceva mai grele dar au un transfer termic mai redus. Nu recomand la uși exterioare de trafic intens utilizarea profilelor din PVC, cel puțin din următoarele două considerente. Au dimensiuni mari și ca atare, apar probleme datorită dilatărilor. Greutatea lor fiind, de asemenea, mare se pot ivi probleme atât la păstrarea formei geometrice dar și la feronerie. În plus, traficul fiind intens, se produc tot felul de zgârieturi care în timp, strică aspectul ușilor.

La ușile rezidențiale, utilizarea profilelor din PVC dă rezultate destul de bune cu condiția să nu fie prea mari și să nu fie expuse la soare. În schimb, datorită transferului termic prost, nu recomand ușile din aluminiu fără barieră termică la locuințele rezidențiale.

Pentru tâmplăria exterioară de la instituții publice, magazine, sedii de firme cu acces public recomand aluminiu cu ruperea punții termice. Satisfăcător se comportă aluminiul fără barieră termică care în aceste situații are doar dezavantajul transferului termic nesatisfăcător. El poate fi folosit cu succes la tâmplăria la care ponderea profilelor în totalul suprafeței este mică, geamul termoizlator cu sticlă de joasă emisivitate compensînd într-o oarecare măsură dezavantajul pierderilor de căldură prin profile.

Bine se comportă și tâmplăria din PVC, în mod deosebit la ferestre normale ca dimensiune. Lemnul stratificat nu îl recomand, în mod deosebit datorită costurilor pentru întreținerea ulterioară.

În cazul  tâmplăriilor pentru subsoluri, depozite, spații neîncălzite, profilele din PVC, aluminiu sau lemn stratificat se comportă foarte bine. Nu recomand însă lemnul stratificat datorită faptului că, de regulă, întreținerea acestor spații este neglijată iar lemnul stratificat trebuie întreținut ca să aibă o viață lungă.

Pentru uși interioare recomand aluminiu fără ruperea punții termice pentru că sunt ușoare și foarte ușor de întreținut. Ar urma apoi ușile din lemn stratificat care sunt însă mai grele. Ușile interioare din PVC au dezavantajele menționate mai sus, doar că, fiind de interior, asupra lor nu mai acționează influența razelor solare. De altfel, numai la noi în țară am văzut utilizându-se pentru uși interioare profilele din PVC.

Compartimentările interioare  vitrate se execută cel mai frecvent din aluminiu fără barieră termică pentru că sunt rezistente și foarte ușor de întreținut. Foarte bine se comportă și lemnul stratificat. Pentru că, de regulă, compartimentările interioare au dimensiuni mai mari iar profilele din PVC sunt mai puțin rezistente la încovoiere, acestea se utilizează foarte rar.

După cum s-a văzut, alegerea variantei de material este destul de complicată, mai ales că nu am putut lua în considerare toate situațiile în care se utilizează tâmplăria și toți factorii care acționează asupra ei.

Nu avem pretenția că aprecierile noastre sunt complete sau sunt valabile în toate cazurile. Unele calificative pot fi mai bune sau mai proaste funcție de furnizorul de profile și accesorii dar și de cunoștințele și experiența producătorilor de tâmplărie.

În mod intenționat nu am luat în considerare costurile inițiale, adică prețul, pentru că tâmplăria este o investiție de lungă durată și, ca atare, prețul trebuie să fie factorul cel mai puțin important.

Experiența mi-a dovedit însă, că, deocamdată, și prețul este un factor luat în seamă de beneficiari. Ca atare, în foarte multe situații aceștia au ales variante combinate. De exemplu, au realizat ferestrele din PVC imitație stejar iar ușile le-au executat din aluminiu cu ruperea punții termice vopsit imitație stejar. Sau în alte situații, tâmplăria expusă la soare a fost realizată din aluminiu și cea dinspre nord din PVC.

Esențial este ca beneficiarul să fie în cunoștință de cauză, iar pentru acest lucru trebuie sfătuit de specialiști în tâmplărie dar care să nu fie interesați să vândă neapărat un anumit tip de tâmplărie (PVC, aluminiu sau lemn startificat).

 NOTA: Tematica de mai sus a fost prezentată în cadrul Forumului de specialitate organizat de RO.WINDOOR2006 Brașov. Prezentul material a fost revizuit în urma dezbaterilor din cadrul Forumului.
 
                                                                                      ing. Velișcu Corneliu
                                                                        Director, SC Melcret Fonoterm SA, Iași

Tabelul 1 si tabelul 2, parti integrante ale acestui document, se pot vizualiza prin descarcarea fisierului ce_alegem.doc