Noul Regulament al Produselor pentru Construcții

Abia ce s-au aliniat companiile producătoare reglementărilor privind aplicarea obligatorie a marcajului CE, și apar noi schimbări. Începând din aprilie 2011 a intrat în vigoare noul Regulament al Produselor pentru Construcții ca document de referință. O perioadă de coexistență până în iulie 2013 va ușura realizarea tranziției.
Odată cu publicarea CPR EU 305/2011 în Jurnalul Oficial al UE, a fost anulată Directiva 89/106 ca document  de referință pentru aplicarea marcajului CE.
Cele mai importante articole sunt insă obligatorii pentru producători abia de la 1 iulie 2013. În toată această perioadă “vechea” directivă este în cea mai mare parte încă în vigoare. Motivul principal este faptul că acoperă ca valabilitate întregul teritoriu european. Pe această cale sunt evitate reglementări diferite valabile doar pe teritorii naționale. Până la obligativitatea respectării prevederilor modificate de CPR a fost stabilită o lungă perioadă de coexistență, pentru a oferi suficient timp producătorilor pentru a putea introduce schimbările necesare. Conform analizei făcute la IFT Rosenheim, prevederile articolului 66 al CPR urmăresc următoarele puncte:
  •  până la 30 iunie 2013 produsele cu marcaj CE pot fi comercializate fără nici o limitare
  •  declarațiile de conformitate deja întocmite se pot utiliza în continuare
  •  agrementele tehnice europene eliberate pot fi utilizate până la expirarea valabilității
Noul regulament (CPR) clarifică în multe locuri prevederile Directivei. Interesante sunt următoarele aspecte:
  • adăugarea unor noi cerințe esențiale, spre exemplu privind siguranța execuției, eficiența energetică și utilizarea sutenabilă a resurselor naturale (anexa 1)
  • noțiunea de “performanță declarată” este introdusă ca o descriere a proprietăților asigurate (cap.II, art.4) și este o premiză obligatorie a  aplicării marcajului CE(cap.II, art.8)
Introducerea unor procedee simplificate de certificare în capitolul VI, spre ex. pentru întreprinderi mici – cu până la 10 angajați și 2 milioane € cifră anuală de afaceri (art.37)– este doar aparent o simplificare. Pentru aceste companii sunt aplicabile aceleași prevederi, elaborate aceleași documente, care să fie susținute prin probe de laborator efectuate periodic în cadrul planului de Control al Producției în Fabrică. Supravegherea atentă de către autorități ar trebui luată serios în discuție. În plus întreprinderi mai mari vor folosi marcajul CE ca instrument de marketing, pentru a se distanța de concurenții mai mici. Şi astfel cel mai important avantaj devine un neajuns major în politica de marketing.

Totuși companiile din branșă nu trebuie să intre în panică. “Cei care dispun de un sistem bun de aplicare a marcajului CE, nu au de ce să își facă probleme” spune expertul GFF Rainer Oberacker. Despre impactul asupra producătorilor de ferestre Oberacker a prezentat o informare în cadrul Rosenheimer Fenstertage 2011.
Aricol preluat din revista GFF 6/2011