Reabilitare energetică. Etanșare, înlocuirea ferestrelor și utilizarea energiei solare

Prețuri mai ridicate ale energiei, baremuri impuse prin lege, viziuni politice asupra viitorului și creșterea responsabilității privind mediul înconjurător, au făcut ca tema construcțiilor eficiente energetic să devină principala temă a branșei construcțiilor.
Deosebitul interes care se manifestă pentru utilizarea în măsură cât mai mare a posibilităților de economisire a energiei, a făcut ca proiectarea și punerea în aplicare a lucrărilor de întreținere, asanare a fondului construit, dar și a construcțiilor noi să fie mai importante ca niciodată. Birourile de proiectare, arhitecții, executanții de structuri metalice și meseriașii devin astfel multiplicatori importanți în procesul de reabilitare energetică a construcțiilor.

Avantajele în cazul beneficiarilor sunt lesne de observat : modernizarea energetică ridică cel mai adesea valoarea imobilelor, scazând în timp costurile cu încălzirea, protejând construcția de degradare și îmbunătățind climatul interior și bilanțul ecologic al construcției. Costurile investiției se amortizează în următorii ani prin reducerea costurilor pentru întreținere. Dintre măsurile posibile pentru minimizarea consumului de energie menționăm :
  • etanșarea învelișului exterior al clădirii
  • etanșarea acoperișului
  • renovarea ferestrelor
  • reamenajarea instalației pentru încălzire
  • etanșarea subsolului
  • folosirea energiei termice a soarelui pentru prepararea apei calde menajere și/sau suplimentarea încălzirii
Cu toate aceste avantaje ale tehnicii instalațiilor și tehnologiilor de construcție o atenție deosebită trebuie acordată evitării degradării construcției. Punțile termice și o aerisire defectuoasă/necorespunzătoare pot conduce la formarea apei de condens și apoi, mai devreme sau mai târziu, la formarea de mucegai/igrasie. De aceea cei implicați în renovare/asanare trebuie să privească cconstrucția ca pe un întreg și să se coordoneze unii cu ceilalți.  Cel mai important aspect pare să fie legarea elementelor de corpul construcției în mod solidar, pe toate cele patru laturi. Aceasta este cu siguranță cheia problemei. Furnizorii de sisteme ofera o gamă largă de soluții pentru a satisface noile exigențe; cu toate acestea constructorii adesea nu găsesc calea corectă de punere in operă și legare a diverselor elemente la corpul construcției astfel încât ansamblul construit să atingă parametrii de performanță luați în considerare de proiectanți. Nici  cele mai bune sisteme nu își pot demonstra utilitatea și performanțele dacă nu sunt integrate corect, pe toate laturile, la corpul construcției.  Observația este valabilă atât în cazul investitiilor mari, cât și în domeniul construcțiilor private, la care beneficiarul este și mai atent, pentru că scoate banii din buzunarul propriu.

Un proiect atent conceput rezolvă pe jumătate problema. Pentru ca rezultatul să fie cel scontat este necesară rezolvarea fiecărui detaliu în parte. Decisive sunt urmatoarele criterii : bariera de vapori la interior, difuzia vaporilor permisa la exterior, însă cu asigurarea etanșeității la apă, in cazul ploilor torențiale.

Trebuie să gândim cu un pas înainte, studiind nu doar secțiunea caracteristică, ci urmărind întreaga funcționare a detaliului construcției. Atât la construcții noi, cât și la renovări / reabilitări  trebuie urmărite aceleași performanțe, îmbunătățite ca urmare a noilor cerințe, privind etanșeitatea, rezistența la factorii climatici, protecția la zgomot și protecția la foc, pentru a putea oferi soluții inteligente de aerisire și evacuare a aerului uzat, iluminare naturala corectă a spațiilor interioare și asigurarea unui climat interior plăcut.
Articol preluat din revista GFF 6/2011