Adunarea Generala Ordinara a Membrilor PPTT, 28 martie 2018

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Membrilor PPTT
 
Va aducem la cunostinta pe aceasta cale hotararea Consiliului Director al Patronatului Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta de a organiza Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Patronatului in data de 28 martie 2018, ora 14.00.
Adunarea are loc la Phoenicia Grand Hotel, Bucuresti, Bdul Alexandru Serbanescu, nr. 87, sector 1 si are urmatoarea ordine de zi:
  1. Prezentarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2017
  2. Prezentarea bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2017
  3. Prezentarea raportului Cenzorului pentru anul 2017
  4. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
  5. Discutii si aprobarea materialelor
  6. Diverse
Cu stima,
Presedinte PPTT
Ing. Valentin Petrescu
 
Nota!
-In vederea semnarii tabelului convocator titularii imputerniciti sau persoanele delegate au stampila societatii asupra lor.
-Membrii titulari imputerniciti sa reprezinte interesele firmei in patronat pot delega o persoana din companie in baza unei imputerniciri semnate si stampilate.
-Conform art. 17.6, lit. a) din Statutul PPTT: La fiecare sesiune anuala ordinara sau extraordinara a membrilor permanenti ai Patronatului este obligatorie participarea a cel putin jumatate plus unu din membrii permanenti cu drept de vot (cu cotizatia platita la zi).
-Conform art. 17.6, lit. e) din Statutul PPTT: Membrul permanent cu drept de vot, absent, poate imputernici in scris un alt membru permanent sa reprezinte si sa voteze in numele lui la AGP. Fiecare membru permanent nu are drept sa reprezinte la AGP mai mult de un membru permanent absent.
 

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți datele de mai jos pentru a primi noutățile din domeniul tamplăriei termoizolante direct pe email

Top