Adunarea Generala Ordinara a Membrilor PPTT, 7 aprilie 2016

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Membrilor PPTT

Vă aducem la cunoştinţă pe această cale hotărârea Consiliului Director al Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă de a organiza Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Patronatului în data de 7 aprilie 2016, ora 14.00.

Adunarea are loc în cadrul expoziţiei Ambient Expo - ROMEXPO SA, Pavilionul C1, Bucureşti, bdul Mărăşti, nr. 65-67 şi are următoarea ordine de zi:
  1. Prezentarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2015
  2. Prezentarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2015
  3. Prezentarea raportului Cenzorului pentru anul 2015
  4. Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
  5. Discuţii şi aprobarea materialelor
  6. Alegeri generale pentru desemnarea prin vot a membrilor Consiliului Director, mandat 2016-2020
  7. Întrunirea membrilor aleşi în prima şedinţă a Consiliului Director pentru stabilirea prin vot majoritar deschis a persoanelor din CD ce vor ocupa funcţiile de Preşedinte şi de Vicepreşedinţi.
  8.  Diverse
 

Preşedinte PPTT
Ing. Valentin Petrescu

 
Notă!
În vederea semnării tabelului convocator titularii împuterniciţi sau persoanele delegate au ştampila societăţii asupra lor.
Membrii titulari împuterniciţi să reprezinte interesele firmei în patronat pot delega o persoană din companie în baza unei împuterniciri semnate şi ştampilate.
Conform art. 17.6, lit. a) din Statutul PPTT: La fiecare sesiune anuală ordinară sau extraordinară a membrilor permanenţi ai Patronatului este obligatorie participarea a cel puţin jumătate plus unu din membrii permanenţi cu drept de vot (cu cotizaţia plătită la zi).
Conform art. 17.6, lit. e) din Statutul PPTT: Membrul permanent cu drept de vot, absent, poate împuternici în scris un alt membru permanent să reprezinte şi să voteze în numele lui la AGP. Fiecare membru permanent nu are drept să reprezinte la AGP mai mult de un membru permanent absent.