Acord Guvern-FPSC: Sectorul construcțiilor, prioritar pentru economie

 Acordul dintre FPSC si Guvernul Romaniei. In data de 29.11.2018 la finalul ședinței solemne de Guvern care a avut loc la Cetatea Alba Carolina, Sala Unirii, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, domnul Valentin Petrescu participă alături de premierul Viorica Dăncilă la ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţiilor din Construcţii prin care sectorul constructiilor a fost declarat un sector prioritar şi de importanţă naţională pentru economia românească pentru următorii 10 ani începând de la 1 ianuarie 2019.
 
Acordul semnat contine 19 puncte si cuprinde masuri pentru o crestere economica sustenabila a Romaniei, bazata pe investitii, in urmatorii 10 ani. Prin ”sector construcţii’” se înţelege activitatea de construcţii, precum şi principalele domenii de producere a materialelor de construcţii, nominalizate în acordul încheiat. Astfel, pentru sectorul construcţii, se va stabili incepând cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3000 lei. Taxele pe muncă pentru angajator vor fi 0, iar pe angajat se vor stabili astfel încât salariul minim net lunar să depășească echivalentul in lei a 500 euro, algoritm ce se va aplica pe întreaga grilă de salarizare până la limita de 10 salarii minime, precizează acordul. Introducerea certificării profesionale va fi făcută de un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu. Firmele care fac obiectul certificarii vor putea efectua lucrari doar în condiţiile în care au fost atestate profesional în prealabil de organismul de certificare astfel înfiinţat şi numai la categoriile de lucrări pentru care a fost certificat. Termenul este 30 iunie 2019.
 
În condiţiile noului salariu minim şi a facilităţii fiscale la plata contributiilor sociale, se vor introduce până șa 30 deprtembrie 2019 măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru. Societăţile depistate că folosesc lucrători fără forme legale vor fi declasificate cel putin un an de zile. De asemenea, lucrătorilor fără forme legale li se vor aplica sanctiuni suplimentare, stabilite impreuna cu patronatele si sindicatele reprezentative. Acordul prevede că în sectorul construcțiilor nu se vor folosi zilieri. Societăţile comerciale din construcţii, care nu îşi vor îndeplini contractele la termen şi în condiţiile de calitate solicitate, vor fi trecute la o clasa inferioara de certificare pe baza unei metodologii stabilite de comun acord între instituţiile guvernamentale și patronatele reprezentative. Măsura vi fi pusă în practică până pe 30 septembrie 2019.
 
Alte puncta din accord prevăd că actualizarea preţului contractelor cu prevederile legislative apărute ulterior încheierii acestora, inclusiv cu prevederile noilor nivele de salarizare, în sensul aplicării creşterii procentuale a salariului minim pentru toată grila de salarizare. Aceasta se va aplica pentru: contracte aflate în execuţie, contracte aferente procedurilor de achiziţii publice aflate în derulare, pentru care anunţul a fost publicat în SICAP, au fost depuse oferte dar nu s-a semnat contractul sau acesta este în curs de semnare,contracte ce se vor demara ulterior, indiferent de sursa de finanţare. Iar Ajustarea preţului contractelor se va face pe baza unei formule polinomiale pentru preluarea influenţei modificării preţurilor. Această ajustare se va aplica pentru același tip de contracte ca în paragraful anterior. Indicii de preţ şi proporţiile diverselor componente ale costului construcţiilor vor fi stabiliţi, în mod centralizat, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) şi vor fi publicate trimestrial. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) va elabora metodologia de ajustare şi actualizare.
 
Până la 31 ianuarie 2019 vor fi modificate prevederile referitoare la angajarea cetătenilor din afara UE, în sensul în care se vor stabili cote mult mai mari, agreate împreună cu patronatele reprezentative si în același timp se vor elimina orice fel de inechitati privind taxarea si impozitarea acestora. În plus, acordul prevede și adoptarea, până la finalul anului în curs, a legii Casei Sociale a Constructorilor în forma reactualizată, aflată în acest moment la Comisia pentru muncă şi protecţie socială din cadrul Camerei Deputaţilor (Legea 215/1997). Conform solicitarii patronatelor reprezentative se va analiza posibilitatea ca valoarea contractelor sa fie exprimată și în euro și posibilitatea introducerii unui termen de maxim 25 de zile pentru prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor.
 
De asemenea, se va avea in vedere ca modificarea regulamentului de receptie și a modelului de contract aprobate prin HG 1/2018 să ia in considerare propunerile patronatelor representative, până la data de 31 martie 2019. Tot până la această data se va avea în vedere perfectionarea legislatiei privind achizitiile publice, prin transmiterea catre Parlament a amendamentelor agreate cu patronatele reprezentative. Va fi introdusă obligativitatea de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special pentru cele din fonduri europene și pentru contractele de interes national, iar în funcție de disponibilitate, la alte contracte cu o valoare de peste 1 milion de euro. Restituirea avansului se va efectua prin reduceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea proiectului. Toți agentii economici certificați, care activează în sectorul construcţiilor, vor trebui ca până la 30 iunie 2019 să facă parte dintr-o organizație patronală.
 
Acordul prevede înfiinţarea până la 30 iunie 2019 a unui Fond de garantare pentru construcţii, cu participarea Statului în procent de 80% şi a firmelor de construcţii cu 20%. De asemenea, va fi conceput până la 31 martie 2019 un mecanism de sprijin şi subvenţionare pentru producţia internă de materiale de construcţii în cazul activităţilor CAEN cu o pondere ridicată a importului, precum şi pentru exportul de materiale de construcţii şi îndeosebi de tâmplărie şi/sau vitraj izolant. Societăţile comerciale care au ca activitate principală una din activităţile prevăzute acord, ca făcând parte din activitatea de construcții, vor beneficia de prevederile prezentului acord în măsura în care cifra de afaceri obținută din activitatea din domeniul construcțiilor reprezintă cel putin 80% din cifra de afaceri totală. Această proporţie va fi declarată pe propria răspundere.

Forma finala a documentului o puteti accesa aici:  Acord FPSC - Guvernul Romaniei.Sursa foto: http://gov.ro/ro