Atestat Profesional

Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de acordare a „Atestatului Profesional” va fi efectuată de „Comisia tehnică de atestare profesională” (C.T.A.T.). Comisia va fi formată din consilierul tehnic al P.P.T.T., secretarul general al P.P.T.T. și un membru al P.P.T.T. Comisia a fost aprobată de Consiliul Director în data de 1 februarie 2006.

În urma cererii făcute de către o societate, a chestionarului completat, Consiliul Director prin consilierul tehnic, stabilește de comun acord cu societatea data la care se va efectua vizita de verificare. Dacă societatea verificată îndeplinește criteriile stabilite și întrunește minim 90 de puncte, C.T.A.T. prezintă în prima ședință a Consiliului Director „Recomandarea pentru atestare”, care în urma analizei hotărăște, prin vot, acordarea sau nu a „Atestatului Profesional”.

Dacă societatea verificată nu îndeplinește criteriile, întocmește un „Proces verbal cu recomandări” și stabilește împreună cu conducerea societății solicitante, un termen de reluare a procedurii, care nu va fi mai mic de 3 luni. Taxa pentru o nouă verificare va fi de 50% din taxa inițială, dacă următoarea cerere se face într-un termen de maxim 6 luni de la vizita de verificare.

Programarea vizitelor de verificare se face astfel încât durata dintre cerere și vizita să nu fie mai mare de 30 zile.

Atestatul Profesional este valabil 3 ani.

Cheltuielile de deplasare: carburanți, cazare vor fi acoperite de societatea solicitantă printr-o sponsorizare a P.P.T.T.

Tarifele pentru prestația efectuării verificării inclusiv atestare sunt:

 

Tipul producției
Societăți membre ale PPTT
Societăți nemembre ale PPTT
Producție de tâmplărie din PVC
 
300 EURO
 
600 EURO
Producție de tâmplărie din aluminiu
 
300 EURO
 
600 EURO
Producție de tâmplărie din lemn
 
300 EURO
 
600 EURO
Producție de geam termoizolant
 
300 EURO
 
600 EURO
 

Dacă societatea cumulează mai multe tipuri de producție, pentru al doilea tip și următoarele, se percepe câte o taxă de 50% din tariful stabilit pentru prima activitate.

Atestatul se acordă pentru fiecare tip de producție în parte. P.P.T.T. va publica periodic lista societăților care au primit „Atestatului Profesional”.

Reinnoirea Atestatului Profesional se face pentru o perioada de trei ani, prin solicitare adresata la patronat. Aceasta procedura este facuta in baza unui raport de reevaluare pe baza documentelor transmise de societatea dumneavoastra. Tariful perceput in acest sens pentru membrii PPTT este de 100EUR/tip de productie si pentru nemebri de 200EUR/tip de productie.

 

COMPANII ATESTATE PROFESIONAL DE PPTT

Companii care au obtinut Atestatul Profesional

MOD DE ACORDARE A ATESTATULUI PROFESIONAL


mod_de_acordare_atestat_profesional.doc

Documente Atestare Profesionala
regulament_atestare_profesionala.doc
anexa_1.doc
anexa_2.doc
anexa_3.doc
anexa_4.doc
reinnoire_atestat_profesional

cerere_reinnoire_atestat_profesional.doc