În sprijinul angajatorilor și angajaților din construcții - solicitare adresată Guvernului României

Comunicat FPSC, FGS, CSC
 
Stimaţi colegi constructori,
Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), alături de Casa Socială a Constructorilor şi Federaţia Generală a Sindicatelor Familia, în calitate de parteneri sociali, a solicitat Guvernului României – având în vedere starea de urgenţă decretată în data de 16.03.2020 – extinderea măsurilor de protecţie socială a angajaţilor şi pe perioada stării de urgenţă.
 
Casa Socială a Constructorilor asigură protecţia angajaţilor din sectorul construcţii în perioada întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, în conformitate cu Legea 215/1997 privind înfiinţarea Casei Sociale, însă legea nu este aplicabilă în situaţia excepţională cu care se confruntă astăzi România.
 
Modificarea urgentă a legii ar permite acordarea unei indemnizaţii salariaţilor cu contract individual de muncă, în cuantum lunar de 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut, pe perioada pandemiei.
 
Modificarea propusă nu afectează bugetul de stat, dar sprijină angajatorii şi implicit angajaţii în depăşirea perioadei pandemiei Covid-19.
 
Valentin Petrescu
Preşedinte FPSC