Întrunire de lucru între furnizorii de sisteme și autoritățile publice, la sediul patronatului

PPTT va organiza joi 26 noiembrie 2009 o reuniune de lucru, având ca invitați reprezentanți ai autorităților cu responsabilități în domeniu (MDRL, CTPC, ISC), ai firmelor furnizoare de sisteme pentru ferestre și uși, organismelor de certificare precum și producători.

La 1 februarie 2010 va lua sfârșit faza de coexistența a standardului de produs EN 14351-1 'Ferestre și uși – standard de produs; caracteristici de performanță – Partea 1: ferestre și uși exterioare pentru persoane fără caracteristici de rezistență la foc și/sau evacuare fum'. Ulterior acestei date date, marcajul CE va deveni obligatoriu pentru produsele de acest tip plasate  pe piața EU. Pe parcursul perioadei de co-existenta, s-a acumulat experiență și au fost făcute propuneri de îmbunătățire a aplicării standardului de produs. Acestea au fost incluse în standard și sunt disponibile sub forma Amendmentului EN 14351-1/A1. Introducerea în vigoare a acestui Amendament este prevăzută pentru 2010.

Principalul scop al reviziilor  a fost simplificarea aplicării, includerea unor tabele cu ajutorul cărora este posibilă utilizarea documentelor scrise ca dovadă a performanțelor fără a mai efectua încercări, precum și includerea unor schimbări ale altor standarde europene. În afara corecturilor editoriale, Amendamentul conține schimbări importante privind detalii tehnice și cerințe, dar și proceduri de conformitate, care sunt importante pentru producători și pentru produsele acestora.


Propunere pentru agenda întâlnirii de lucru din 26.11.2009
  • ideea acestei reuniuni este de a determina furnizorii și producătorii să-și unească eforturile pentru a putea livra pieței europene produse realizate în condiții prevăzute de standardul european armonizat SREN 14351-1:2006
  • amendamentul elaborat în cadrul comitetului specializat al CEN - prEN 14351-1/A1:2009 – se află în curs de aprobare urmând să intre în valabilitate cât mai aproape de data limită a perioadei de coexistența : repectiv 01 februarie 2009
  • (pe 18 decembrie 2009 se încheie perioada de anchetă, în care sunt primite observațiile, după care se lansează procedura unică de aprobare UAP)
  • eficientizarea modului de derulare a procedurilor pentru aplicarea marcajului
  • CE pentru ferestre în sistemul de atestare a conformității AoC 3
-modul de definire a familiei de produse
-masura în care este admisă posibilitatea de înlocuire a componentelor produsului final
  • preluarea rezultatelor încercărilor efectuate de furnizorii de sistem în cadrul procedurilor ITT ale producătorilor parteneri; convenția scrisă cu reînnoire periodică între furnizorul de sistem și producător