PPTT anunţă iniţiative importante în intervalul următor

La fel ca întotdeauna, Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT), membru al Federaţei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), se implică și în prezent în susţinerea fermă a intereselor companiilor membre. La jumătatea lunii aprilie 2021, PPTT a organizat, în sistem de videoconferinţă, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor (AGM). La eveniment au participat, alături de oficialii din cadrul Consiliului Director (CD) al PPTT, o serie de manageri ai companiilor care fac parte din patronat. Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat subiecte de actualitate, cum ar fi: raportul CD pentru anul 2020; bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar încheiat; raportul cenzorului; propunerea pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021; prezentarea unor oportunităţi de finanţare nerambursabilă pentru digitalizarea afacerilor; propuneri din partea membrilor cu privire la iniţiative legislative/normative, specifice branșei.
 
Menţinerea facilităţilor OUG nr. 114/2018 constituie un obiectiv central
În deschiderea lucrărilor, reprezentanţii revistei Fereastra au realizat o prezentare succintă a situaţiei pieţei de profil în anul care a trecut, precum și o serie de prognoze pe termen scurt, mediu și lung, așa cum rezultă din cercetările realizate de Interconnection Consulting - Viena, din datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică și din programele prezentate de Comisia Europeană cu privire la alocarea fondurilor din planul european de redresare și rezilienţă (cu ambele componente: CFM 2021-2027 și NextGenerationEU). Documentele aflate pe ordinea de zi au fost votate prin e-mail de membrii patronatului, prin aplicarea unei proceduri speciale, PPTT garantând respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.
Conducerea patronatului a dat asigurări că, în continuare, va reprezenta în mod corect interesele membrilor săi și, implicit, pe ale tuturor firmelor din branșă, făcând toate demersurile necesare în discuţiile cu autorităţile publice pentru a atinge obiectivele majore stabilite, cum ar fi menţinerea actualelor facilităţi fiscale, certificarea profesională a companiilor, adoptarea rapidă a normativelor de geam și protecţie la foc, modificarea și îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul construcţiilor etc.
 
Explozia preţurilor și impactul său nociv, pe termen scurt, mediu și lung
Unul dintre subiectele de actualizate, care este susţinut cu tărie de PPTT și care a fost dezbătut inclusiv cu ocazia videoconferinţei pe care Federaţia FPSC - entitate patronală reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul respectiv - a organizat-o la data de 20 aprilie 2021, a fost tocmai acela de actualizare a legislaţiei achiziţiilor publice, prin adaptarea contractelor pentru lucrări finanţate de la buget la realităţile financiare ale domeniului. Desfășurat sub titlul “DEZASTRU! Creșterile de preţuri la materialele pentru construcţii aruncă în aer investiţiile din România!”, evenimentul a prilejuit reunirea mai multor oficiali ai unor companii relevante din domeniu - atât furnizori de materiale, cât și antreprenori. În cuvântul său de deschidere, Cristian Erbașu, președinte al FPSC și director general al grupului de firme Erbașu, a observat că, în prezent, ţara noastră - și nu numai - se confruntă cu două crize suprapuse, fiind vorba despre cea economică și cea sanitară. Deși statisticile indică pentru România o evoluţie optimă a domeniului construcţiilor în ultimii trei ani, iar în 2020 activitatea nu a fost afectată semnificativ de pandemia Covid-19, 2021 va fi un an în care criza va influenţa direct și puternic industria de profil. Reacţia întârziată este explicată de oficialul FPSC atât prin necesitatea finalizării unor proiecte care a impulsionat operaţiunile în 2020, cât și prin scepticismul cvasi-total al investitorilor de a demara noi obiective.
Actualmente, starea generală de confuzie și nesiguranţă generează efecte în lanţ, concretizate prin creșteri masive ale preţurilor la materii prime și materiale, majorări ale tarifelor de execuţie etc., a mai arătat Cristian Erbașu.
 
Creșteri accelerate și generalizate ale preţurilor la materii prime și materiale
De asemenea, Milos Jovicic, director general al Procema, a reliefat tendinţa ascendentă a preţurilor la produsele siderurgice folosite în domeniu, care este generată de mai mulţi factori, cum ar fi: influenţele trendurilor mondiale asupra unor produse globalizate, revigorarea diferenţiată a economiei, stocurile mici, politicile macroeconomice din SUA și UE, barierele de import din România (ca urmare a apartenenţei sale la structurile comunitare), producţia limitată pe anumite segmente etc. Toate cele menţionate anterior au generat efecte de majorare a preţurilor. În opinia specialistului Procema, datele statistice naţionale nu sunt relevante, pentru acurateţea analizei fiind mult mai utilă folosirea cotaţiilor de la bursele internaţionale de mărfuri. Acestea indică creșteri puternice ale preţurilor la oţel-beton, benzi laminate la cald și alte materiale folosite cu precădere în industria construcţiilor. La momentul actual, piaţa produselor siderurgice se plasează la vârful ultimilor nouă ani. De asemenea, Ovidiu Gurău, director comercial Teraplast, a confirmat că în domeniul maselor plastice (PVC, polietilenă și polipropilenă) creșterile de preţuri ale materiei prime s-au accelerat și generalizat începând cu decembrie 2020, în principal din cauza majorării cotaţiei etilenei. Pentru perioada următoare, nu se prevede o scădere, ci în cel mai fericit caz o plafonare, toate aceste majorări urmând să fie transferate în preţurile de comercializare a produselor finite.
 
2021 va fi un an dificil, greu de depășit fără intervenţia statului
Și Roxana Ghioca, director general al Austrotherm, a confirmat faptul că sporirile mondiale ale costurilor cu materia primă au pus în dificultate industria, problemele date de dublarea acestora având ca unică soluţie transferul lor către piaţă. Este cert, a mai observat directorul general al companiei, că maximele istorice din 2021 se vor reflecta asupra proiectelor viitoare. Cauzele identificate sunt legate de cotaţiile petrolului, problemele logistice din Asia, criza Canalului Suez, diversele fenomene geopolitice etc. Producţia de granule din polistiren s-a confruntat, în ultima perioadă, cu dificultăţi pe lanţul de aprovizionare, iar unica soluţie ce se întrevede este cea legată de modificarea legislaţiei actuale, pentru a asigura continuitatea operaţională. În finalul intervenţiei sale, Roxana Ghioca a subliniat că este greu de crezut că preţurile vor reveni curând la nivelurile din 2019, iar anul în curs va fi extrem de dificil și imposibil de depășit fără suportul autorităţilor statului. Concluzia acestei secţiuni a fost prezentată de Cristian Erbașu, care a arătat că majorări de zeci de procente au avut loc deja pe toate segmentele de materiale importante folosite de constructori în activitatea curentă. În prezent, piaţa este caracterizată de impredictibilitate, care se reflectă în scăderea producţiei și închiderea de unităţi de producţie, ceea ce va duce, în mod inevitabil, la o accentuare a crizei de materii prime și materiale. Mai mult, România este importator pe majoritatea segmentelor respective, iar operaţiunile comerciale se realizează la un curs de schimb fluctuant. Dacă în domeniul privat, contractele sunt consolidate din punct de vedere valutar, nu același lucru se poate spune în cazul lucrărilor publice, unde moneda naţională este obligatorie și apar deseori probleme ce generează o mare presiune pe antreprenori. Președintele FPSC a mai afirmat că soluţiile pot veni prin implementarea unor decizii transparente, care să ducă la o deblocare, având în vedere faptul că nu este posibil și nici normal ca firmele de construcţii să-și asume toate riscurile.
 
Antreprenorii nu pot susţine întreaga povară a majorărilor actuale
Videoconferinţa a continuat cu opinii ale oficialilor unor firme importante de antreprenoriat, secţiunea a doua a evenimentului fiind deschisă de intervenţia lui Mircea Bulboacă, prim-vicepreședinte al FPSC, care a avertizat asupra gravităţii situaţiei actuale, fără precedent în ultimele două decenii, care ar putea duce la falimentul multor companii.
Legea achiziţiilor publice nr. 98 din 2016 cu toate completările ulterioare nu este suficient de explicită în ceea ce privește situaţiile neprevăzute și imprevizibile, iar lipsa de flexibilitate a autorităţilor nu face decât să agraveze problema. Reprezentantul federaţiei a mai arătat că urmările vor fi deosebit de grave în lipsa unor măsuri de corecţie, având în vedere faptul că în domeniul lucrărilor publice lucrurile sunt foarte complexe inclusiv din cauza duratei mari de execuţie, ce ajunge până la doi ani. De aceea, este imperios necesară modificarea legislaţiei actuale, de exemplu prin definirea unor indicatori de corecţie legaţi de indicii internaţionali ai preţurilor. În caz contrar, va urma o perioadă de blocaje, neplată a furnizorilor, stoparea lucrărilor finanţate din fonduri europene etc. De asemenea, ar fi binevenită exprimarea preţurilor în moneda unică europeană, pentru a compensa riscul valutar al deprecierii leului. În continuare, Sorin Greu, director general al Bog’Art a exprimat opinia conform căreia, în mod paradoxal, piaţa forţei de muncă s-a redresat în 2020 atât ca urmare a revenirii unor specialiști sau a renunţării altora la contractele în străinătate din cauza pandemiei, cât și a aplicării OUG nr. 114/2018, ce a făcut posibilă creșterea nivelului de salarizare în România.
Practic, au fost create 50.000 de locuri de muncă în 2020 și aproximativ 20.000 în prima parte a anului în curs. Însă, odată cu relansarea economiei europene, este posibil ca trendul să se inverseze, iar exodul specialiștilor să fi e reluat. De aceea, managerul general al Bog’Art a subliniat necesitatea unui plan de retenţie, dublat de menţinerea facilităţilor pentru domeniul construcţiilor. La rândul său, Cristian Erbașu, de pe poziţia sa de manager general al unei firme de antreprenoriat în construcţii, a menţionat necesitatea investiţiilor publice în perioada următoare. Acestea vor oferi firmelor contracte pe termene lungi și vor asigura accesul lor la finanţare.
 
Deși și-a revenit temporar, piaţa muncii riscă dezechilibre majore în viitor
În ceea ce privește piaţa muncii, Cristian Erbașu a confirmat probabilitatea destul de mare în ceea ce privește declanșarea unei noi crize, având în vedere inclusiv faptul că soluţia muncitorilor din Asia, cu o slabă calificare și capacitate scăzută de integrare, nu este fezabilă pe termen lung.
Revenind la problematica preţurilor, președintele FPSC a concluzionat, pe baza datelor prezentate de antevorbitori, că majorările de 30% - 70% consemnate în planul preţurilor la materiale vor duce la o explozie a costurilor antreprenorilor, având în vedere că ponderea materiilor prime în bugetul unui proiect este de 40%. Firmele de profil nu au în prezent capacitatea de a-și asuma riscuri de creștere masivă, iar descărcarea responsabilităţii pe umerii antreprenorilor va genera consecinţe dure în viitorul apropiat. Cristian Erbașu a reiterat, în finalul reuniunii virtuale, necesitatea stringentă a demarării unor investiţii publice consistente și a unui dialog permanent între autorităţi și firme, pentru a preveni întârzierea efectelor pozitive și perpetuarea celor negative. De asemenea, în viitor vor fi necesare măsuri ferme de creștere a predictibilităţii și asigurare a continuității operaţionale, a mai adăugat oficialul FPSC.
 
PPTT susţine cu tărie modificarea legii achiziţiilor publice
Referindu-se la acest subiect sensibil, președintele PPTT, Valentin Petrescu, a susţinut în totalitate cele subliniate de Cristian Erbașu, adăugând că „pentru domeniul tâmplăriei termoizolante situaţia actuală creează probleme grave, care se vor materializa prin creșteri ale preţurilor la materiale, previzibile în acest moment, cuprinse între 6% și 10%, într-o primă fază. După cum se preciza anterior, este vorba despre un veritabil carusel, în care majorările cotaţiilor la petrol, de exemplu, se reflectă în costurile cu materia primă a producătorilor de profile din PVC, care le transferă, cel mai probabil, în preţuri, devenind cheltuieli suplimentare pentru producătorii de ferestre/uși. La momentul actual, companiile active în domeniu au doar două alternative: fie au curajul de a transfera creșterile respective în preţul produsului finit (asumându-și un eventual risc de scădere a vânzărilor), fie compensează aceste diferenţe, singura sursă disponibilă fiind profitul.
În opinia noastră, prima variantă este cea corectă, iar soluţia va fi adoptată de companiile curajoase și serioase, în același timp. În ceea ce privește cealaltă opţiune, nu oferă o rezolvare a problemei decât pe termen scurt sau foarte scurt, riscurile ulterioare ducând până la faliment și fiind mai degrabă o soluţie dictată de disperare, pe care noi nu o recomandăm. Doresc să reiterez cele susţinute de președintele FPSC, afirmând că actuala criză a creșterii vertiginoase a preţurilor nu are decât trei rezolvări posibile. Prima este cea în care companiile vor încerca să acopere majorările din resursele proprii, însă aceasta este profund incorectă, întrucât plasează responsabilitatea într-o singură direcţie. Cea de-a doua, preferată în mod tradiţional de autorităţi, este de suspendare temporară a lucrărilor și de împingere a perspectivei de reluare a lor într-un viitor incert. În fine, ultima și cea mai raţională, se referă la acordarea preţurilor din contracte cu cotaţiile bursiere de pe pieţele internaţionale și stabilirea unor preţuri la lucrări în moneda euro, pentru a acoperi fluctuaţiile cursului de schimb valutar.
Considerăm că doar printr-o corecţie rapidă a legii achiziţiilor publice lucrurile pot merge în direcţia bună, conform bunelor intenţii declarate, de altfel, de autorităţi și asigurând, în același timp, condiţii bune pentru antreprenori și producători – forţa reală care susţine funcţionarea eficientă a economiei naţionale”.
 
Articol preluat din Revista Fereastra, editia din mai 2021, www.fereastra.ro