Calificarea in sistem formal si certificarea competentelor profesionale - in domeniul tamplariei termoizolante

A. Calificare in sistem formal (cursuri si practica la locul de munca) cu obtinerea “Certificatului de calificare profesionala

1. Lista cu furnizorii de formare profesionala autorizati de ANC pentru calificarea “Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice”, cod COR 713409, cod din Nomenclatorul Calificarilor 7134.2.3 (Registrul National al Furnizorilor Autorizati) se poate vizualiza pe urmatorul link:
http://www.anc.edu.ro/index.php?page=registrul-national-al-furnizorilor-autorizati
 
2. Lista cu furnizorii de formare profesionala autorizati de ANC pentru calificarea “Confectioner geam termoizolator”, cod COR 713408, cod din Nomenclatorul Calificarilor 7134.2.4 (Registrul National al Furnizorilor Autorizati) se poate vizualiza pe urmatorul link:
http://www.anc.edu.ro/index.php?page=registrul-national-al-furnizorilor-autorizati
 
B. Certificare competente profesionale in sistem nonformal (experienta profesionala) cu obtinerea “Certificatului de competente profesionale
Centrele de evaluare autorizate de ANC pentru calificarile/ocupatiile “Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice”, “Confectioner geam termoizolatorsiMontator tamplarie din aluminiu si mase plastice se pot vizualiza pe urmatorul link: Registrul National al Centrelor de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale
(Detalii suplimentare pe pagina Autoritatii Nationale pentru Calificari, web site
www.anc.edu.ro).

Centrele de evaluare a competentelor profesionale in sistem non-formal pentru „Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice” isi desfasoara activitatea conform Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea) si in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Extras din Ordinul Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
ART. 25
Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupația/calificarea respectivă.
ART. 26
Evaluarea se poate face pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard ocupațional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unități de competență din respectivul standard, în funcție de cererea persoanei în cauză.
 
Extras din Ordinul Nr. 3329/81-23 februarie 2005 de modificare a Ordinului 4543/468
ART. 33
(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitățile de competență specifice unei ocupații sau calificări primesc un certificat de competențe profesionale care cumulează toate competențele profesionale specifice acelei ocupații sau calificări în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.
(3) Certificatele menționate la alin. (2) au aceeași valoare ca și certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaștere națională, eliberate în sistemul formal de formare profesională."