Costurile evaluarii si certificarii

Centrul de evaluare din cadrul PPTT desfasoara procese de evaluare competente profesionale pentru urmatoarele calificari:
- Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice;
- Confectioner geam termoizolator;
- Montator sisteme tamplarie termoizolanta.

Pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari se poate consulta lista cu Centrele de Evaluare autorizate in "Registrul National al centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale".

1. Costurile evaluarii si certificarii pentru COMPANII
Centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale din cadrul Patronatului Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta percepe urmatoarele tarife pentru:

a. Evaluare si certificare - in functie de numarul de angajati de la aceeasi companie care participa la serviciile de evaluare si certificare competente profesionale dupa cum urmeaza:

Tarife pentru companii
Nr. persoane Tarif [lei/persoana/calificare]
1 - 5 1200
5 - 10 1000
10 - 15 950
Peste 15 900

 

Tarife speciale pentru companii – membre ale PPTT, Beneficiaza de reducere
Nr. persoane Tarif [lei/persoana/calificare]
1 - 5 1000
5 - 10 800
10 - 15 750
Peste 15 700


Pentru serviciile de evaluare si certificare competente nu se percepe TVA.

Fiecare companie care doreste sa-si certifice angajatii prin sustinerea probelor de evaluare la propriul loc de munca, si care nu au punctul de lucru in Bucuresti-Ilfov, incheie cu Centrul PPTT un protocol pentru asigurarea conditiilor reale de munca. In acest sens Autoritatea Nationala de Calificari (ANC) verifica dotarile companiei prin vizita in teren. Costurile pentru deplasarea expertului de la ANC si a evaluatorului de competente/coordonatorului centrului sunt decontate de firma la care se face autorizarea centrului PPTT.

Pentru deplasarea evaluatorului in Bucuresti si jud. Ilfov nu se percep cheltuieli de transport sau cazare.

b. Cheltuieli cu deplasarea evaluatorului
· Pentru transportul cu autoturismul se percepe un tarif 0,5 lei/km fara TVA;
· Cazare (daca este cazul);
· Diurna (daca este cazul).
Nota! Pentru companiile care asigura cazarea evaluatorului pe cheltuiala firmei nu se percep cheltuieli cu cazarea.

2. Costurile evaluarii si certificarii pentru PERSOANE FIZICE
Persoanele fizice, din diverse orase ale tarii, care au experienta in campul muncii de ani de zile si stapanesc una din meseriile pentru care este autorizat Centrul PPTT dar nu detin un certificat de calificare, nu au un loc de munca sau sunt angajati, se pot adresa centrului pentru obtinerea Certificatului de competente profesionale.
Evaluarea acestor persoane va avea loc in Bucuresti la un tarif de 1300lei/persoana/calificare. 

3. Modalitate de plata
La data semnarii Contractului de prestări servicii evaluare și certificare a competențelor profesionale COMPANIA / PERSOANA FIZICA va achita 50% din valoarea contractului urmand ca restul sumei sa fie achitata inainte de eliberarea Certificatelor de Competente Profesionale.