Certificat de Competente Profesionale

Model de certificat de competente profesionale pentru calificarea "Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice"


Verso certificat de competente profesionale pentru Calificarea "Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice"
Nr. Crt. Unitatea de competenta
1 Comunicare în limba oficială 
2 Comunicare în limbi străine 
3 Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie 
4 Competențe informatice 
5 Competența de a învăța 
6 Competențe sociale și civice 
7 Competențe antreprenoriale 
8 Competența de exprimare culturală 
9 Organizarea locului de muncă
10 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
11 Aplicarea normelor de protecție a mediului
12 Asigurarea calității lucrărilor executate
13 Întreținerea echipamentelor de lucru
14 Pregătirea activității de confecționare a tâmplăriei
15 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice
16 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu
17 Aplicarea componentelor detașabile ale tâmplăriei
Prezentul certificat cuprinde toate competențele din standardul ocupațional și are valoarea unui certificat de calificare nivel 2, conform legislației în vigoare

Model de certificat de competente profesionale pentru calificarea "Confecționer geam termoizolator"


Verso certificat de competente profesionale pentru Calificarea "Confecționer geam termoizolator"
Nr. Crt. Unitatea de competenta
1 Comunicare în limba oficială 
2 Comunicare în limbi străine 
3 Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie 
4 Competențe informatice 
5 Competența de a învăța 
6 Competențe sociale și civice 
7 Competențe antreprenoriale 
8 Competența de exprimare culturală 
9 Organizarea locului de muncă
10 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
11 Aplicarea normelor de protecție a mediului
12 Asigurarea calității lucrărilor executate
13 Întreținerea echipamentelor de lucru
14 Manipularea foilor de sticlă și a materialelor auxiliare
15 Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată pentru confectionarea geamurilor termoizolatoare
16 Prelucrarea foilor de sticlă
17 Prelucrarea baghetelor distanțier
18 Asamblarea unităților de geam termoizolator
19 Expedierea unitãților de geam termoizolator
Prezentul certificat cuprinde toate competențele din standardul ocupațional și are valoarea unui certificat de calificare nivel 2, conform legislației în vigoare


Model de certificat de competente profesionale pentru ocupatia "Montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice"


Verso certificat de competente profesionale pentru Ocupatia "Montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice"
Nr. Crt. Unitatea de competenta
1 Comunicare în limba oficială 
2 Comunicare în limbi străine 
3 Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie 
4 Competențe informatice 
5 Competența de a învăța 
6 Competențe sociale și civice 
7 Competențe antreprenoriale 
8 Competența de exprimare culturală 
9 Organizarea locului de muncă
10 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
11 Aplicarea normelor de protecție a mediului
12 Asigurarea calității lucrărilor executate
13 Întreținerea echipamentelor de lucru
14 Organizarea lucrǎrilor de montaj
15 Deplasarea în vederea efectuării montajelor
16 Pregătirea locurilor de montaj al tâmplǎriilor
17 Montarea tâmplăriilor
18 Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor
19 Asigurarea controlului funcțional al tâmplǎriilor

Prezentul certificat cuprinde toate competențele din standardul ocupațional și are valoarea unui certificat de absolvire, conform legislației în vigoare