Legislatie privind evaluarea de competente profesionale

Procedură din 23/08/2004, cu actualizari din 3.06.2013, de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, cu actualizari

Ordonanță nr. 129 (r1) din 31/08/2000, cu actualizari in 3.06.2013, privind formarea profesională a adulților, cu actualizari